Primers

Primer är det första man lägger på för att skapa en bra fästgrund för Microcement eller liknande.

0007

K-Primer för microcement

Varukorg
A-primer

2346

A-primer

Varukorg